Cigar XO Habano Coronas Maduro

500,000 /2 điếu

Hộp 2 điếu Cigar XO Habano Coronas Maduro sang trọng
– Xuất xứ: Nga
– Nồng độ: Trung bình
– Chiều dài: 132MM
– Đường kính: 14 мм
– Đóng gói trong hộp kính
– Hộp 2 điếu